Architect Blog


Là một kiến trúc sư,mong mỏi lớn nhất luôn là tạo ra một công trình đem lợi ích lớn nhất cho người sống trong nó. Đối với tôi kiến trúc là một môn nghệ thuật của cách sống. Cũng như tính cách biểu hiện một phần qua quần áo vậy, kiến trúc cũng phản ánh tính cách của chủ nhân và một thiết kế tốt là phải hạn chế những thói quen xấu, phát huy những thói quen tốt cho người sử dụng. Kiến trúc cũng giống các môn nghệ thuật khác đều mang trong mình một nhiệm vụ : Hướng con người đến cái đẹp. Đó cũng là nhiệm vụ của cuộc đời mà tôi tìm ra qua những tháng ngày gắn bó với kiến trúc. Tôi hi vọng sẽ truyền cảm hứng cho mọi người vì như câu nói trong một cuốn sách mà tôi rất thích :BẠN KHÔNG CẦN PHẢI LÀ KIẾN TRÚC SƯ ĐỂ TỰ THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI MÌNH.

Architect blog

Navigate