Khơi Nguồn Cảm Hứng

33cropped-cropped-dof11.jpg

Sau khi xuất bản bức ảnh đồ họa đầu tiên mang tên Idea of life(ý tưởng cho cuộc sống), Gio tôi làm lại bức ảnh này vì trước kia máy móc không có điều kiện :))ADDTEXT wf

Khung dâyNOTEXT

Hình CuốiADDTEXT

Navigate
%d bloggers like this: